попцуе

Глагол, свршен

Значење на попцуе:

Пцуе малку, кратко време.

Коњугација: попцув , попцуев , попцуеја , попцуел , попцуј , попцуја , попцујат , попцујте , попцул.

Оригинални податоци:

попцуе, попцујат; попцуј, попцујте; попцуев, попцуеја; попцуел; попцув, попцуја; попцул св. Пцуе малку, кратко време.