рабаџија

Именка, машки род

Дијалектен збор.

Види: арабаџија.

Множина: рабаџии.

Оригинални податоци:

рабаџија, мн. рабаџии м. (дијал.) в. арабаџија.