рабат

Именка, машки род

Значење на рабат:

Намалување, снижување на продажната цена, попуст што ѝ го дава производителот на трговијата (најчесто издавачот на книжарницата) или трговијата на големо на трговијата на мало. За купување во готово се добива 10 отсто рабат.

Оригинални податоци:

рабат м. Намалување, снижување на продажната цена, попуст што ѝ го дава производителот на трговијата (најчесто издавачот на книжарницата) или трговијата на големо на трговијата на мало. За купување во готово се добива 10 отсто рабат.