Рабат

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Рабат:

1. Главен град на Мароко.

2. рабаќанец, рабаќанка, рабаќани етн.

3. рабатски кт.

Оригинални податоци:

Рабат м. 1. Главен град на Мароко. 2. рабаќанец, рабаќанка, рабаќани етн. 3. рабатски кт.