'рчпал

Именка, машки род

Разговорен збор, израз.

Значење на 'рчпал:

1. Гранка, стап. Го акна со еден 'рчпал по грбот.

2. (прен.) Недоделкан, припрост човек. Донесоа едни 'рчпали и ги поставија за џандари.

Множина: 'рчпали.

Оригинални податоци:

'рчпал, мн. 'рчпали м. (разг.) 1. Гранка, стап. Го акна со еден 'рчпал по грбот. 2. (прен.) Недоделкан, припрост човек. Донесоа едни 'рчпали и ги поставија за џандари.