режимлија

Именка, женски род

Разговорен збор, израз.

Значење на режимлија:

Бескомпромисен приврзаник на определен систем на владеење. Режимлиите слепо му веруваа на лидерот.

Множина: режимлии.

Оригинални податоци:

режимлија, мн. режимлии ж. (разг.) Бескомпромисен приврзаник на определен систем на владеење. Режимлиите слепо му веруваа на лидерот.