режимски

Придавка

Значење на режимски:

Што му припаѓа, што се однесува на режим. Режимски човек. Режимски живот.

Членувана форма: режимскиот.

Оригинални податоци:

режимски, режимскиот прид. Што му припаѓа, што се однесува на режим. Режимски човек. Режимски живот.