'ршум

Именка, машки род

Разговорен збор, израз.

Само во еднина.

Значење на 'ршум:

1. Викање, лутина, разбеснетост.

2. а) Неред, безредие, лом. Направи 'ршум. б) Нанесе голем пораз.

Оригинални податоци:

'ршум (само едн.) м. (разг.) 1. Викање, лутина, разбеснетост. 2. а) Неред, безредие, лом. Направи 'ршум. б) Нанесе голем пораз.