са

Придавка

Неменлив.

Значење на са:

Само во состав со некои именки што означуваат време – цел, сиот: са лето, са зима, са година, са ноќ. Са зима болна лежала. Са лето работел на село. Са ноќ не заспал.

Оригинални податоци:

са, немен. прид. Само во состав со некои именки што означуваат време – цел, сиот: са лето, са зима, са година, са ноќ. Са зима болна лежала. Са лето работел на село. Са ноќ не заспал.