саа

Именка, женски род

Види: саја.

Множина: саи.

Последна промена: 11.05.2021 15:01

Оригинални податоци:

саа, мн. саи ж. в. саја.