саа

Именка, женски род

Види: саја.

Множина: саи.

Оригинални податоци:

саа, мн. саи ж. в. саја.