саатчија

Именка, машки род

Разговорен збор, израз.

Значење на саатчија:

Тој што поправа или продава часовници. Познат саатчија. Имаше саатчија на аголот.

Множина: саатчии.

Оригинални податоци:

саатчија, мн. саатчии м. (разг.) Тој што поправа или продава часовници. Познат саатчија. Имаше саатчија на аголот.