саатчиски

Придавка

Значење на саатчиски:

Што се однесува на саатчија; часовничарски. Саатчиски дуќан.

Членувана форма: саатчискиот.

Оригинални податоци:

саатчиски, саатчискиот прид. Што се однесува на саатчија; часовничарски. Саатчиски дуќан.