сабајлина

Именка, женски род

Множина: сабајлини.

Оригинални податоци:

сабајлина, мн. сабајлини ж. в. сабајле.