сабар

Именка, машки род

Архаизам.

Обично во еднина.

Значење на сабар:

Трпение, стрпливост

Фразеолошки израз / поговорка:

Сабар-селамет – трпение – спасение.

Оригинални податоци:

сабар (обично едн.) м. (арх.) Трпение, стрпливост ◊ Сабар-селамет – трпение – спасение.