сабјарка

Именка, женски род

Значење на сабјарка:

1. (зоол.) Вид риба; Pelecus cultratus.

2. (зоол.) Вид птица со тенок, плоскат клун извиткан нагоре во вид на сабја.

Множина: сабјарки.

Оригинални податоци:

сабјарка, мн. сабјарки ж. 1. (зоол.) Вид риба; Pelecus cultratus. 2. (зоол.) Вид птица со тенок, плоскат клун извиткан нагоре во вид на сабја.