сè 4

Прилог

Значење на сè:

1. а) За време ‒ секогаш, постојано. Сè доаѓам, а тебе те нема. Сè тоа го зборува. б) сè уште ‒ досега, уште и сега, уште и понатаму.

2. За место ‒ секаде. Каде и да се свртиш сè алишта расфрлани.

3. За допуштање ‒ секако, веројатно. Ти сè ќе дојдеш, па те нема.

4. Пред компаративот ‒ за засилување. Сè пострашен ни се чинеше. Сè повеќе се стемнува. Таа стануваше сè поубава.

Оригинални податоци:

сè4 прил. 1. а) За време ‒ секогаш, постојано. Сè доаѓам, а тебе те нема. Сè тоа го зборува. б) сè уште ‒ досега, уште и сега, уште и понатаму. 2. За место ‒ секаде. Каде и да се свртиш сè алишта расфрлани. 3. За допуштање ‒ секако, веројатно. Ти сè ќе дојдеш, па те нема. 4. Пред компаративот ‒ за засилување. Сè пострашен ни се чинеше. Сè повеќе се стемнува. Таа стануваше сè поубава.