сензибилен

Придавка

Значење на сензибилен:

Што е мошне чувствителен на надворешна дразба; чувствителен. Сензибилен дух. Сензибилен човек.

Членувана форма: сензибилниот.

Изведени зборови:

  • сензибилно, прил. Се однесува сензибилно.
  • сензибилност, и. ж.

Последна промена: 11.05.2021 15:03

Оригинални податоци:

сензибилен, сензибилниот прид. Што е мошне чувствителен на надворешна дразба; чувствителен. Сензибилен дух. Сензибилен човек. ‖ сензибилно прил. Се однесува сензибилно. ‖ сензибилност ж.