шаблонизација

Именка, женски род

Само во еднина.

Значење на шаблонизација:

Сведување на шаблон, спроведување според определен образец, сообразено според нешто, постапување по шаблон.

Изведени зборови:

  • шаблонизациски, прид. шаблонизацискиот

Оригинални податоци:

шаблонизација, (само едн.) ж. Сведување на шаблон, спроведување според определен образец, сообразено според нешто, постапување по шаблон. ‖ шаблонизациски, шаблонизацискиот прид.