шаблонизира

Глагол, свршен и несвршен

Значење на шаблонизира:

Направи, прави нешто според определен образец, сведе, сведува на шаблон; изврши, извршува дејство несвесно или според шаблон. Наставата за почетно читање ќе се шаблонизира.

Коњугација: шаблонизираат , шаблонизирајќи.

Изведени зборови:

  • шаблонизирање, глаг. им. ср.

Оригинални податоци:

шаблонизира, шаблонизираат, шаблонизирајќи св. и несв. Направи, прави нешто според определен образец, сведе, сведува на шаблон; изврши, извршува дејство несвесно или според шаблон. Наставата за почетно читање ќе се шаблонизира. ‖ глаг. им. шаблонизирање ср.