шаблонизиран

Придавка

Значење на шаблонизиран:

1. Глаголска придавка од шаблонизира.

2. Што е според определен шаблон, образец. Шаблонизиран процес. Шаблонизирани постапки.

Членувана форма: шаблонизираниот.

Изведени зборови:

  • шаблонизирано, прил. Пишува шаблонизирано. Работи шаблонизирано.
  • шаблонизираност, и. ж.

Оригинални податоци:

шаблонизиран, шаблонизираниот прид. 1. Глаг. прид. од шаблонизира. 2. Што е според определен шаблон, образец. Шаблонизиран процес. Шаблонизирани постапки. ‖ шаблонизирано прил. Пишува шаблонизирано. Работи шаблонизирано. ‖ шаблонизираност ж.