шаблонски

Придавка

Значење на шаблонски:

Што се однесува на шаблон. Шаблонски изрази и фрази. Шаблонски правила.

Членувана форма: шаблонскиот.

Изведени зборови:

  • шаблонски, прил. Дејствува истоветно според определени, однапред договорени, норми без да внесува креативност. Работеше шаблонски. Пишуваше шаблонски.

Оригинални податоци:

шаблонски, шаблонскиот прид. Што се однесува на шаблон. Шаблонски изрази и фрази. Шаблонски правила. ‖ шаблонски прил. Дејствува истоветно според определени, однапред договорени, норми без да внесува креативност. Работеше шаблонски. Пишуваше шаблонски.