Шар Планина

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Шар Планина:

1. Планина во Македонија.

2. Шарпланинец, Шарпланинка, Шарпланинци етн.

3. шарпланински/шарски кт.

Оригинални податоци:

Шар Планина / Шара ж. 1. Планина во Македонија. 2. Шарпланинец, Шарпланинка, Шарпланинци етн. 3. шарпланински/шарски кт.