шаварлија

Придавка

Народна поезија.

Неменлив по род.

Значење на шаварлија:

Шегобијно, направен од барска трска. Сабја шаварлија.

Множина: шаварлии.

Оригинални податоци:

шаварлија, мн. шаварлии немен. по род прид. (нар. поез.) Шегобијно, направен од барска трска. Сабја шаварлија.