Шоплак

Именка, машки род

Топоним.

Значење на Шоплак:

Област во Западна Бугарија, Североисточна Македонија и Источна Србија населена со Шопи.

Оригинални податоци:

Шоплак/Шоплук м. 1. Област во Западна Бугарија, Североисточна Македонија и Источна Србија населена со Шопи.