Шпанија

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Шпанија:

1. Држава во Европа.

2. Шпанец, Шпанка, Шпанци етн.

3. шпански кт.

Оригинални податоци:

Шпанија ж. 1. Држава во Европа. 2. Шпанец, Шпанка, Шпанци етн. 3. шпански кт.