Шпицбершки Острови

Именка

Топоним.

Само во множина.

Значење на Шпицбершки Острови:

1. Норвешки острови во Арктичкиот Океан.

2. Шпицбержанец, Шпиц-бержанка, Шпицбержани етн.

3. шпицбершки кт.

Оригинални податоци:

Шпицбершки Острови мн. 1. Норвешки острови во Арктичкиот Океан. 2. Шпицбержанец, Шпиц-бержанка, Шпицбержани етн. 3. шпицбершки кт.