Шри Ланка

Именка, женски род

Топоним.

Значење на Шри Ланка:

1. Островска држава во Азија.

2. Шриланчанец, Шриланчанка, Шриланчани етн.

3. шриланечки кт.

Оригинални податоци:

Шри Ланка ж. 1. Островска држава во Азија. 2. Шриланчанец, Шриланчанка, Шриланчани етн. 3. шриланечки кт.