скрипта

Именка, женски род

Значење на скрипта:

Предавања на професор умножени на фотокопир, компјутерски и сл., за потребите на студентите при полагање испит.

Множина: скрипти.

Оригинални податоци:

скрипта, мн. скрипти ж. Предавања на професор умножени на фотокопир, компјутерски и сл., за потребите на студентите при полагање испит.