скриптарница

Именка, женски род

Значење на скриптарница:

Место каде што се умножуваат и се продаваат скрипти.

Множина: скриптарници.

Оригинални податоци:

скриптарница, мн. скриптарници ж. Место каде што се умножуваат и се продаваат скрипти.