сквер

Именка, машки род

Значење на сквер:

Мал јавен парк, најчесто среде плоштад во големи градови. Се разминаа на широкиот сквер под мостот.

Множина: скверови.

Последна промена: 11.05.2021 15:04

Оригинални податоци:

сквер, мн. скверови м. Мал јавен парк, најчесто среде плоштад во големи градови. Се разминаа на широкиот сквер под мостот.