слог 1

Именка, машки род

Значење на слог:

1. Дел од нива меѓу две бразди.

2. Долга нива поделена со бразда.

Множина: слогови.

Оригинални податоци:

слог1, мн. слогови м. 1. Дел од нива меѓу две бразди. 2. Долга нива поделена со бразда.