слог 2

Именка, машки род

Граматика.

Значење на слог:

Еден или повеќе гласови што се изговараат со едно издишување. Акцентот паѓа на третиот слог.

Множина: слогови.

Оригинални податоци:

слог2, мн. слогови м. (грам.) Еден или повеќе гласови што се изговараат со едно издишување. Акцентот паѓа на третиот слог.