слог 3

Именка, машки род

Значење на слог:

Сложени печатарски букви во текст за печатење.

Множина: слогови.

Оригинални податоци:

слог3, мн. слогови м. Сложени печатарски букви во текст за печатење.