слоган

Именка, машки род

Значење на слоган:

Кратка фраза што се користи како основна мисла, содржина на нешто што им се предочува на другите, најчесто на широките народни маси во рекламирање на нешто, при политички кампањи и сл.; парола.

Множина: слогани.

Оригинални податоци:

слоган, мн. слогани м. Кратка фраза што се користи како основна мисла, содржина на нешто што им се предочува на другите, најчесто на широките народни маси во рекламирање на нешто, при политички кампањи и сл.; парола.