та 2

Честица

Значење на та:

За да се нагласи, истакне тоа што ќе се рече во зборовите што следуваат. Та не исчезна момите за да биде сам.

Последна промена: 11.05.2021 15:08

Оригинални податоци:

та2, чест. За да се нагласи, истакне тоа што ќе се рече во зборовите што следуваат. Та не исчезна момите за да биде сам.