таан-алва

Именка, женски род

Значење на таан-алва:

Вид алва приготвена со таан.

Множина: таан-алви.

Оригинални податоци:

таан-алва, мн. таан-алви ж. Вид алва приготвена со таан.