табакера

Именка, женски род

Значење на табакера:

Џебна, обично метална кутија за цигари или тутун. Момчето извади цигара од својата сребрена табакера.

Множина: табакери.

Последна промена: 11.05.2021 15:08

Оригинални податоци:

табакера, мн. табакери ж. Џебна, обично метална кутија за цигари или тутун. Момчето извади цигара од својата сребрена табакера.