табаклак

Именка, машки род

Само во еднина.

Значење на табаклак:

Кожарски занает, кожарство.

Оригинални податоци:

табаклак (само едн.) м. Кожарски занает, кожарство.