табана

Именка, женски род

Значење на табана:

Кожарска работилница.

Множина: табани.

Оригинални податоци:

табана, мн. табани ж. Кожарска работилница.