табела

Именка, женски род

Значење на табела:

1. а) Прегледен список, приказ на податоци претставен графички обично во хоризонтални и вертикални колони, редови. б) Во спортот – приказ на учесници и на резултати од натпревар.

2. таблица.

Множина: табели.

Оригинални податоци:

табела, мн. табели ж. 1. а) Прегледен список, приказ на податоци претставен графички обично во хоризонтални и вертикални колони, редови. б) Во спортот – приказ на учесници и на резултати од натпревар. 2. сп. таблица.