табеларен

Придавка

Значење на табеларен:

Што се однесува на табела, што е прикажан во вид на табела. Табеларен преглед.

Членувана форма: табеларниот.

Изведени зборови:

  • табеларно, прил. Податоците се прикажани табеларно.

Оригинални податоци:

табеларен, табеларниот прид. Што се однесува на табела, што е прикажан во вид на табела. Табеларен преглед. ‖ табеларно прил. Податоците се прикажани табеларно.