темјанушка

Именка, женски род

Ботаника.

Значење на темјанушка:

1. Полско цвеќе со виолетови или бели мирисливи цветови; синоличка; Viola odorata.

2. Градинарско цвеќе со покрупни цветови во различна боја, кои не мирисаат; Viola altaica.

Множина: темјанушки.

Оригинални податоци:

темјанушка, мн. темјанушки ж. (бот.) 1. Полско цвеќе со виолетови или бели мирисливи цветови; синоличка; Viola odorata. 2. Градинарско цвеќе со покрупни цветови во различна боја, кои не мирисаат; Viola altaica.