у 2

Предлог

Дијалектен збор.

Значење на у:

Сè му кажа у лице. Гледај ме у очи. Ќе се видиме у недела.

Оригинални податоци:

у2, предл. (дијал.) в. в/во. Сè му кажа у лице. Гледај ме у очи. Ќе се видиме у недела.