у

Глас

Значење на у:

1. Една од петте самогласки во македонскиот јазик, самогласка од заден ред. Изговори у.

2. Дваесет и петта буква во македонската азбука. Напиши мало у.

Последна промена: 11.05.2021 15:24

Оригинални податоци:

у, 1. Една од петте самогласки во македонскиот јазик, самогласка од заден ред. Изговори у. 2. Дваесет и петта буква во македонската азбука. Напиши мало у.