уа!

Извик

Значење на уа!:

Извик за изразување негодување против некого. Децата му викаа уа, уа, не можеше по улица да помине. Уа! Ти мори коконо!

Последна промена: 11.05.2021 15:24

Оригинални податоци:

уа!, изв. Извик за изразување негодување против некого. Децата му викаа уа, уа, не можеше по улица да помине. Уа! Ти мори коконо!