уапе

Глагол, свршен

Значење на уапе:

Касне. Ме уапа лута змија меѓу очите.

Коњугација: (ќе) уапеа , (ќе) уапев , (ќе) уапел , уапаа , уапав , уапал , уапан, уапат , уапете , уапи .

Изведени зборови:

  • се ~ уапе, Се касне себеси. Се уапа за раката, само да не викне.
  • (се) уапува, глаг. несв. (се) уапуваат
  • уапување, глаг. им. ср.

Оригинални податоци:

уапе, уапат; уапи, уапете; уапав, уапаа; уапал; (ќе) уапев, (ќе) уапеа; (ќе) уапел; уапан св. Касне. Ме уапа лута змија меѓу очите. ● се ~ Се касне себеси. Се уапа за раката, само да не викне. ‖ (се) уапува, (се) уапуваат несв. ‖ глаг. им. уапување ср.