уазбучи

Глагол, свршен

Значење на уазбучи:

Среди по азбучен ред. Го уазбучи ексцерпираниот материјал.

Коњугација: уазбучат.

Оригинални податоци:

уазбучи, уазбучат св. Среди по азбучен ред. Го уазбучи ексцерпираниот материјал.