уазбучи

Глагол, свршен

Значење на уазбучи:

Среди по азбучен ред. Го уазбучи ексцерпираниот материјал.

Коњугација: уазбучат.

Последна промена: 11.05.2021 15:24

Оригинални податоци:

уазбучи, уазбучат св. Среди по азбучен ред. Го уазбучи ексцерпираниот материјал.