вадалка

Именка, женски род

Значење на вадалка:

Градинарска канта за вадење, за полевање. Носеше од чешмата вода и ја прскаше со вадалката по леите.

Множина: вадалки.

Оригинални податоци:

вадалка, мн. вадалки ж. Градинарска канта за вадење, за полевање. Носеше од чешмата вода и ја прскаше со вадалката по леите.