ваган

Именка, машки род

Значење на ваган:

1. Сад од кој се јаде; чинија. На масата лежеше ваган со густа чорба.

2. (дијал.) Помала мера од шиник.

Множина: вагани.

Изведени зборови:

  • ваганче, и. ср. дем.

Оригинални податоци:

ваган, мн. вагани м. 1. Сад од кој се јаде; чинија. На масата лежеше ваган со густа чорба. 2. (дијал.) Помала мера од шиник. ǁ ваганче, мн. ваганчиња ср. дем.