вагон

Именка, машки род

Значење на вагон:

1. Железничка кола. Товарни вагони. Патнички вагон. Вагон-ресторан.

2. Мерка, количество стоки што можат да се натоварат во еден вагон. Извезовме сто вагони пченица.

Множина: вагони.

Изведени зборови:

  • вагонски, прид. вагонскиот
  • вагонче, и. ср. дем.

Оригинални податоци:

вагон, мн. вагони м. 1. Железничка кола. Товарни вагони. Патнички вагон. Вагон-ресторан. 2. Мерка, количество стоки што можат да се натоварат во еден вагон. Извезовме сто вагони пченица. ǁ вагонче, мн. вагончиња ср. дем. ǁ вагонски, вагонскиот прид.